Arkyves

Arkyves é unha base de datos que constitúe unha ferramenta de investigación para historiadores e historiadores da arte. Permite o acceso a case un millón de textos e imaxes de bibliotecas e museos de moitos paises entre eles o Rijksmuseum de Amsterdam, the Netherlands Institute for Art History (RKD), the Herzog August Bibliothek en Wolfenbüttel, […]

Biblioteca virtual E-Excellence

Biblioteca de Humanidades Liceus Biblioteca virtual E-Excellence, proporciona acceso a publicacións e artigos no eido das humanidades. Unha vez seleccionado o artigo, o usuario pode recibilo no seu correo electrónico. Para elo, ao finalizar a compra, debe introducir o seu enderezo electrónico, que ten que ser unha extensión da Universidade de Santiago (usc.es) e, na caixa de […]

Thesaurus Linguae Latinae

Thesaurus Linguae Latinae, considérase o máis extenso diccionario de latín, cubre todos os textos latinos dende o período clásico ata o ano 600. Investigadores de máis de 30 institucions e Sociedades de Investigación de 23 países dan apoio a este traballo da Bayerische Akademie (Thesaurusbüro München).

Patrologia Latina Database

É a versión electrónica a texto completo dos 221 volumes da primeira edición da Patrologiae Cursus Completus, de Jacques-Paul Migne (1844-1855 e 1862-1865). ​Inclúe escritos filosóficos e teolóxicos con material preliminar, textos orixinais, aparato crítico, índices e ilustracións.

MLA International Bibliography

Base de datos bibliográfica da Modern Language Association of América. Contén referencias sobre Literatura, Linguas Modernas, Lingüística e Folklore. Indiza máis de 3.000 publicacións periódicas internacionais así como Monografías, Actas de Congresos, Catálogos, Diccionarios, etc. Proporciona información dende 1981.

Mirabile

Arquivo dixital da cultura latina medieval da Società Internazionale per lo Studo del Medioevo Latino. Permite buscar en revistas : Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale Filologia Mediolatina Hagiographica Iconographica Itineraria Micrologus Stilistica e metrica italiana e en bases de datos: Bd Mediolatino Bd Italiano Bd Agiografico Bd Francese Bd Manoscritti degli autori del […]

LLBA – Linguistic and Language Behavior Abstracts

Base de datos que resume e indexa a literatura internacional en lingüística e disciplinas relacionadas coa lingua dende 1973 ata a actualidade. Inclúe todos os aspectos do estudo da lingua: fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe e semántica, e campos da lingüística, entre outros, lingüística descritiva, histórica, comparativa, teórica e xeográfica. Ademais proporciona información de libros, capítulos […]

LISTA Library, Information Science & Technology Abstracts

Base de datos especializada en biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, busca de información, xestión da información, etc. ​Da acceso a máis de 600 revistas, ademais de libros, informes de investigación e actas de congresos dende 1960.

LION Literature Online

Recurso que conta con máis de 350.000 traballos de poesía, drama e prosa inglesa e americana e revistas a texto completo con información dende o século XIX ata a actualidade. ​Inclúe biografías, materiais para o estudo histórico de cada período e xénero, vídeos de lecturas de poesía, así como traballos dos principais autores do século […]

JSTOR – Artes e Ciencias I, II e III

Journal Storage Project (JSTOR), é un proxecto de dixitalización de publicacions periódicas con fins académicos. Esta base de datos ten como obxetivo facilitar o acceso á información restrospectiva polo que no inclúe os últimos números das revistas. Na maior parte dos casos podemos acceder aos textos completos dende os primeiros números ata os publicados entre 2 […]