ProView

Colección de monografías xurídicas. Obras moi demandadas que pasan a formar parte do catálogo con dereito a perpetuidade. 65 libros electrónicos que permiten un acceso simultáneo ilimitado e unha lectura libre de DRM.

Asfa – Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts

Base de datos internacional que recolle artigos, monografías, actas de congresos, teses, e literatura gris relacionadas coas ciencias mariñas, acuicultura e oceanografía. Incluída en: Earth, Atmospheric & Aquatic Science Collection

Aranzadi

Aranzadi é a base de datos máis completa que existe actualmente en España no ámbito do dereito, incluíndo: Lexislación do Estado dende 1930. Normas máis relevantes e prácticas a texto vixente. Lexislación das Comunidades Autónomas dende o seu inicio. Iniciativas Lexislativas máis interesantes. Xurisprudencia do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional dende 1979. Xurisprudencia dos Tribunais […]

Alternativa Press Index

Alternativa Press Index é unha base de datos de revistas, xornais, e artigos de prensa alternativa de cobertura internacional  e interdisciplinaria. Actualízase trimestralmente.

Access Medicina

É un recurso integral en liña que ofrece: Textos básicos e referencias de especialidade: máis de 100 títulos Ferramentas de busca e actualización de temas na práctica clínica Videos de exploracións e procedementos médicos frecuentes gravados en situacións reais Información de medicamentos: Vademecum académico de principios activos con indicacións, posoloxía, contraindicacións e reaccións adversas así […]

Access Engineering

Manuais: más de 600 manuais (en inglés) a texto completo. Vídeos: onde se amosa paso a paso solucións a problemas de enxeñería do mundo real. Calculadores Excel descargables: ferramentas de cálculo en Excel para axilizar os cálculos mais comúns. Mapas curriculares: listos para usar polo profesor nos cursos de enxeñería. Ferramentas de busca: diferentes vías […]

Agris

Sistema internacional de información para as ciencias agrarias e tecnolóxicas. Creado pola FAO, AGRIS cubre amplos aspectos da agricultura, incluíndo silvicultura, agricultura animal, ciencias da auga, industrias pesqueiras e nutrición humana, da produción científica dos países membros. Inclúe material único non publicado, informes técnicos, teses, conferencias, publicacións gobernamentais, etcétera. ​Da acceso ao tesauro Agrovoc.

AENORmás. Normas UNE

Proporciona acceso vía web ao texto completo de todas as normas UNE vixentes elaboradas e adoptadas por AENOR: Normas UNE UNE-EN UNE-ENV UNE-HD UNE-CR UNE-ENISO UNE-EN ISO/IEC UNE-ETS UNE-TBR UNE-ECISS-IC. ​Tamén ofrece a referencia das normas anuladas e substituidas aínda que non da acceso ao texto completo. Pode solicitar a descarga de normas nos enderezos […]

Acta Sanctorum Database

Acta Sanctorum é unha colección de documentos que proporciona información sobre as sociedades e culturas da época cristiá e a Europa medieval. Examina a vida dos santos de acordo ao calendario eclesiástico (día conmemorativo de cada santo). Publícase dende hai 300 anos pola Société des Bollandistes Recolle os detalles da vida doméstica e pública dende […]