De Gruyter

Para facilitar o proceso de avaliación de títulos a seleccionar, o as universidades do CISUG desfrutaran ata o 9 de novembro de 2021 do acceso a máis de 93.800 monografías das seguintes coleccións multidisciplinares: Arquitectura e Deseño – 2.382 títulos Artes – 1.885 títulos Biblioteca e ciencias da información, estudos do libro – 1.433 títulos […]

Dialnet – USC

Dialnet ofrece unha páxina personalizada para as institucións colaboradoras, favorecendo así a visibilidade e accesibilidade aos contidos desas institucións. Nela agrúpase nun único lugar toda a produción científica da USC que foi incorporada a Dialnet. Así se nos mostran: O buscador de autor co directorio dos autores da Universidade e as súas obras e coa […]

Dialnet

DIALNET é unha base de datos de acceso libre, froito dun proxecto cooperativo entre diversas universidades españolas e liderado pola Universidade de la Rioja. Recolle os índices de gran parte das revistas científicas e humanísticas de España e Latinoamérica, incluindo tamén libros, teses doctorais e outros tipos de documentos, e da acceso a numerosos contidos […]