LLBA – Linguistic and Language Behavior Abstracts

Base de datos que resume e indexa a literatura internacional en lingüística e disciplinas relacionadas coa lingua dende 1973 ata a actualidade. Inclúe todos os aspectos do estudo da lingua: fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe e semántica, e campos da lingüística, entre outros, lingüística descritiva, histórica, comparativa, teórica e xeográfica. Ademais proporciona información de libros, capítulos […]

LISTA Library, Information Science & Technology Abstracts

Base de datos especializada en biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, busca de información, xestión da información, etc. ​Da acceso a máis de 600 revistas, ademais de libros, informes de investigación e actas de congresos dende 1960.

LION Literature Online

Recurso que conta con máis de 350.000 traballos de poesía, drama e prosa inglesa e americana e revistas a texto completo con información dende o século XIX ata a actualidade. ​Inclúe biografías, materiais para o estudo histórico de cada período e xénero, vídeos de lecturas de poesía, así como traballos dos principais autores do século […]

La Ley digital Online

Sistema integrado de acceso a todos os productos da editorial La Ley:  texto completo de todas as suas revistas, lexislación, xurisprudencia, DGT, formularios, DGRN, Códigos La Ley, Biblioteca on line Bosch, convenios, con todos os contidos interrelacionados entre sí e sempre actualizados.