NNNConsult

Ferramenta orientada a profesores, alumnos e profesionais de enfermaría que permite o uso das taxonomías enfermeiras NANDA, NOC e NIC para a súa consulta e creación de plans de coidados. Subscrita a partir do 1 de outubro de 2020 https://www.nnnconsult.com/