Zentralblatt Math

Zentralblatt Math é unha base de datos de abstracts e revisións de publicacións científicas en matemáticas puras e aplicadas. As entradas están clasificadas de acordo ao Mathematics Subject Classification Scheme. A base de datos inclúe as seguintes áreas: Matemáticas puras (alxebra, lóxica, topoloxía, xeometría, análese) , probabilidade, estatística, física matemática, mecánica clásica, mecánica de fluídos, […]