eLibro

eLibro: acceso gratuíto durante un mes

eLibro proporciona un mes de acceso gratuíto á súa colección Cátedra España, con 103.000 títulos electrónicos en español de todas as disciplinas académicas

Para poder acceder dende fóra do Campus é necesario, a primeira vez, acceder a

https://elibro.net/es/lc/busc/inicio

MOI IMPORTANTE: O PRIMEIRO ACCESO DEBE FACERSE A TRAVÉS DO PROXY DA USC (A USC só ten habilitado o proxy para o PDI e o PAS)

Alí, crear unha conta persoal con claves propias

Unha vez creada a conta o acceso faise mediante identificación persoal sen necesidade de proxy.

Ver o recurso en reBUSCaVideotitoriais de axuda para a configuración do proxy

COMPARTIR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on print