INGeBOOK

IngeBook é unha plataforma de acceso e lectura dixital de libros de texto e manuais universitarios a texto completo en español de diversas materias. Con funcionalidades de interactividade e colaboración, a plataforma permite crear e compartir notas, subliñar, tachar e crear citas no texto dos libros. Estas opcións só están dispoñibles para usuarios rexistrados en INGeBOOK.

PhysioEx 9.0

PhysioEx 9.0 consta de 12 exercicios que conteñen 63 actividades de laboratorio de fisioloxía. PhysioEx permítelle repetilos coa frecuencia que queira, realizar experimentos sen danar animais vivos e levar a cabo experimentos difíciles de realizar nun ambiente húmido de laboratorio por problemas de tempo, custos ou seguridade

SciFinder Scholar®

Ferramenta de investigación que permite buscar nas bases de datos de CAS que conteñen literatura de varias disciplinas: ciencias biomedicas, química, enxeñería, ciencias dos materiais, agricultura, etc. Para acceder é necesario ter un rexistro de usuario en SciFinder.

Science

Novo acceso a través do SIR                              

PubMed Central®

Revistas, a texto completo e acceso libre, das áreas de biomedicina e ciencias da vida dos U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine (NIH/NLM).

Ovid Health

Revistas e libros electrónicos de temática biomédica. Contén: Revistas: 30 (en inglés) Libros electrónicos: 5 (en inglés) 20 (en castelán)

Farmacopea Española

Compendio legal e código de referencia que establece a calidade que deben cumplir os principios activos e excipientes que entran na composición dos medicamentos de uso human e veterinario.  

BioMed Central

BioMed Central es un editor STM (Science, Technology and Medicine) de 272 revistas revisadas por pares en open access, que abranguen títulos das áreas da bioloxía, biomedicina e medicina.

Biblioteca Cochrane Plus

A Biblioteca Cochrane é a tradución ao castelán da Cochrane Library. Contén información sobre ensaios clínicos e medicina baseada na evidencia.