NNNConsult

NNNConsult

NNNConsult pon a disposición da comunidade universitaria, ata o 30 de xuño, unha ferramenta orientada a profesores, alumnos e profesionais de enfermaría que permite o uso das taxonomías enfermeiras NANDA, NOC e NIC para a súa consulta e creación de plans de coidados.

https://www.nnnconsult.com/

O recurso en reBUSCa

COMPARTIR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on print