PAS

Videotitoriais Campus Virtual (CeTA)

Videotitoriais sobre o funcionamento do Campus Virtual: como acceder, como modificar a visibilidade dunha aula, organización básica dunha aula, etc.

Configuración PROXY autenticado

Configuración do Proxy autenticado da USC para os diferentes navegadores.A navegación a través do Proxy permite acceder aos recursos en liña da USC que requiren autentificación ou acceso dende o Campus.