Business Source Premier é unha base de datos a texto completo sobre xestión, economía, finanzas, contabilidade e negocios.