Recursos

Edición en liña do Diario Oficial de Galicia

 
 

DIALNET é unha base de datos de acceso libre, froito dun proxecto cooperativo entre diversas universidades españolas e liderado pola Universidade de la Rioja.

Recolle os índices de gran parte das revistas científicas e humanísticas de España e Latinoamérica, incluindo tamén libros, teses doctorais e outros tipos de documentos, e da acceso a numerosos contidos a texto completo.

Dialnet ofrece a investigadores e usuarios en xeral, diversos servicios personalizados e gratuitos, como por exemplo a subscrición de alertas informativas. Para facer uso destes servicios é necesario estar rexistrado no sistema.

 
 

Dialnet ofrece unha páxina personalizada para as institucións colaboradoras, favorecendo así a visibilidade e accesibilidade aos contidos desas institucións.

Nela agrúpase nun único lugar toda a produción científica da USC que foi incorporada a Dialnet. Así se nos mostran:

  • O buscador de autor co directorio dos autores da Universidade e as súas obras e coa posibilidade de filtrar por campos de coñecemento ou Departamentos
  • As últimas novidades das súas publicación
  • As obras editadas polo Servizo de Publicacións da USC
  • As lecturas de teses doutorais
  • Datos estatísticos da participación da USC en Dialnet
 
 

Directorio en liña que indexa e dá acceso a revistas en open access revisadas por pares.

 
 
LENDA DAS ICONAS
Ampliar información
Acceso restrinxido á USC
Recurso de acceso aberto
Precisa identificación (Clic na icona, no listado)
Acceso remoto por Proxy (só PDI e PAS)
Acceso remoto por EZproxy BUSC (todos os membros da USC)
 
Cambio temporal nas condicións de acceso (Crise COVID-19)
(Clic na icona, no listado, para coñecelas)

 


Novo recurso
Novo recurso temporal Crise COVID-19

Acceso a través do SIR
Acceso á través do SIR
Video axuda acceso SIR
Acceso á guía – axuda