Recursos

Contido: acceso ao texto completo de todas as normas UNE, vixentes e anuladas, elaboradas e adoptadas por AENOR:

 • Normas UNE
 • UNE-EN
 • UNE-ENV
 • UNE-HD
 • UNE-CR
 • UNE-ENISO
 • UNE-EN ISO/IEC
 • UNE-ETS
 • UNE-TBR
 • UNE-ECISS-IC.
Termos de uso

A BUSC dispón dunha licenza ilimitada de uso no que se refire ao número de usuarios concorrentes para poder visualizar e consultar as normas desde calquera ordenador da Universidade. Desde o 1 de xaneiro de 2021, grazas ao acordo entre a CRUE e AENOR, os membros da comunidade universitaria tamén poderán descargar as normas nos seus ordenadores sen límite de descargas.

Instrucións de acceso

Cando se entra por primeira vez nesta base de datos aparece unha pantalla cunha mensaxe emerxente. Despregar “Indique o perfil de usuario”, seleccionar “Persoal de universidade”, e marcar “Acepto condicións de uso”.

Este proceso faise unha soa vez desde navegadores como Mozilla ou Explorer, con Google Chrome esta mensaxe aparece sempre que se accede a AENORmás.

AENOR informa que permitirá a descarga (acotada por direccióm IP) das normas técnicas subscritas polas universidades galegas, de forma temporal durante 1 mes revisable se continúa a situación actual.

Na práctica, isto significa que calquera persoa habilitada para usar o servizo proxy (a USC só permite a súa utilización ao  PDI e o PAS) vai poder acceder, visualizar e descargar as normas subscritas.

Para acceder á colección de normas UNE de forma remota:Configure o servizo proxy.


 

Alternativa Press Index é unha base de datos de revistas, xornais, e artigos de prensa alternativa de cobertura internacional  e interdisciplinaria. Actualízase trimestralmente.

 
 

Acceso SIR   Axuda SIR

 

 
 

Base de datos que recolle os rexistros bibliográficos dos documentos publicados en España e que ingresan na Biblioteca Nacional, de acordo coas disposicións vixentes de depósito legal. É un instrumento para o control bibliográfico nacional, constitúe o rexistro da produción editorial española e facilita a difusión do patrimonio intelectual e cultural do país para as xeracións presentes e futuras.

 
 

BioMed Central es un editor STM (Science, Technology and Medicine) de 272 revistas revisadas por pares en open access, que abranguen títulos das áreas da bioloxía, biomedicina e medicina.

 
 

Revistas de Cambridge University Press

URL CBUG: http://www.bugalicia.org/recursos/revistas/cambridge/


 

Communication & Mass Media Complete (CMMC) ofrece o texto completo, indexación e resumos de revistas que cubren a comunicación, os Mass Media, a lingüística, o discurso, a retórica, a sociolingüística, a teoría da comunicación, a linguaxe, a lóxica, a comunicación organizacional e outros campos  relacionados.

 
 

Edición en liña do Diario Oficial de Galicia

 
 
   
De Gruyter
EBS – Dispoñible ata: 09/11/2021

Para facilitar o proceso de avaliación de títulos a seleccionar, o as universidades do CISUG desfrutaran ata o 9 de novembro de 2021 do acceso a máis de 93.800 monografías das seguintes coleccións multidisciplinares:

 

Ademais dos publicados pola propia editorial De Gruyter, esta colección inclúe obras doutras 25 editoriais entre as que destacan prestixiosas universidades como Harvard, Princeton, Columbia, Pennsylvania ou Toronto, e algunhas cunha importante colección en Lingüística como Amsterdam, Hawaii  ou Iberoamericana Vervuert.

 

Pódense localizar todos os libros, e filtrar por especialidade, na súa web:

 

Ou acceder á totalidade de libros electrónicos do editor a través do buscador de Pórtico (SFX):

 
 
  

DIALNET é unha base de datos de acceso libre, froito dun proxecto cooperativo entre diversas universidades españolas e liderado pola Universidade de la Rioja.

Recolle os índices de gran parte das revistas científicas e humanísticas de España e Latinoamérica, incluindo tamén libros, teses doctorais e outros tipos de documentos, e da acceso a numerosos contidos a texto completo.

Dialnet ofrece a investigadores e usuarios en xeral, diversos servicios personalizados e gratuitos, como por exemplo a subscrición de alertas informativas. Para facer uso destes servicios é necesario estar rexistrado no sistema.

 
 

Dialnet ofrece unha páxina personalizada para as institucións colaboradoras, favorecendo así a visibilidade e accesibilidade aos contidos desas institucións.

Nela agrúpase nun único lugar toda a produción científica da USC que foi incorporada a Dialnet. Así se nos mostran:

 • O buscador de autor co directorio dos autores da Universidade e as súas obras e coa posibilidade de filtrar por campos de coñecemento ou Departamentos
 • As últimas novidades das súas publicación
 • As obras editadas polo Servizo de Publicacións da USC
 • As lecturas de teses doutorais
 • Datos estatísticos da participación da USC en Dialnet
 
 

Directorio en liña que indexa e dá acceso a revistas en open access revisadas por pares.

 
 

Plataforma que da acceso a libros electrónicos de distintas temáticas

URL CBUG: http://www.bugalicia.org/recursos/ebooks/ebsco/


 

Plataforma que da acceso a libros electrónicos de distintas temáticas

 
 
   
Elsevier Books
EBS – Dispoñible ata: 15/12/2021

Para facilitar o proceso de avaliación de títulos a seleccionar, o as universidades do CISUG desfrutaran ata o 15 de decembro de 2021 do acceso a máis de 7.600 monografías multidisciplinares:

 • Bioquímica, Xenética e Bioloxía Molecular (entre 2016 e 2021) – 303 títulos
 • Ciencia de Materiais (entre 2016 e 2021) – 789 títulos
 • Ciencia e Medicina Biomédica (entre 2016 e 2021) – 481 títulos
 • Ciencias Ambientais (entre 2016 e 2021) – 236 títulos
 • Ciencias Biolóxicas e Alimentarias Agrícolas (entre 2016 e 2021) – 741 títulos
 • Ciencias da Terra e Planetarias (entre 2016 e 2021) – 302 títulos
 • Ciencias Sociais (entre 2016 e 2021) – 289 títulos
 • Cirurxía especializada (entre 2016 e 2020) – 74 títulos
 • Enerxía (entre 2016 e 2021) – 539 títulos
 • Enxeñaría (entre 2016 e 2021) – 1.109 títulos
 • Enxeñaría biomédica (entre 2019 e 2021) – 94 títulos
 • Enxeñaría Química (entre 2016 e 2021) – 401 títulos
 • Farmacoloxía, Toxicoloxía e Farmacéutica (entre 2016 e 2021) – 230 títulos
 • Finanzas (entre 2016 e 2020) – 114 títulos
 • Física e Astronomía (entre 2016 e 2018) – 25 títulos
 • Forense (entre 2016 e 2020) – 122 títulos
 • Informática (entre 2016 e 2018) – 134 títulos
 • Inmunoloxía e Microbioloxía (entre 2016 e 2021) – 138 títulos
 • Matemáticas, agora chamadas Matemáticas e Informática (entre 2016 e 2021) – 125 títulos
 • Medicina especializada, agora chamada Medicina Clínica e Cirurxía (entre 2016 e 2021) – 280 títulos
 • Medicina Veterinaria (entre 2016 e 2020) – 27 títulos
 • Neurociencia (entre 2016 e 2021) – 356 títulos
 • Profesións sanitarias (entre 2016 e 2020) – 37 títulos
 • Psicoloxía (entre 2016 e 2021) – 196 títulos
 • Química (entre 2016 e 2021) – 300 títulos

 

Pódense localizar os libros por especialidade na web de ScienceDirect:

 

Ademais, durante este mesmo período, disporase de acceso a mais de 260 Textbooks de Elsevier:

 

Pódese acceder á totalidade de libros electrónicos do editor a través do buscador de Pórtico (SFX):

 
 

ELSEVIER, decidiu abrir o acceso aos seus manuais (Textbooks) incluídos na plataforma Science Direct https://www.sciencedirect.com/ para todas as institucións, de momento, durante 3 meses (30 xuño 2020). O acceso para os membros da USC é a través do EZproxy da BUSC (pediráselles usuario e password da USC ao facer click no título do manual).

Os textos forman parte da plataforma e non é posible filtralos como grupo, pero pódese consultar o listado en:

Manuais de Elsevier de libre acceso

 
 

Versión en liña da Enciclopedia Británica

 
 

Buscador de traballos académicos

 
 

Índice biográfico internacional que baleira mais de 6000 fontes biográficas que recollen personaxes de todas as épocas, ámbitos e nacionalidades. De cada figura se proporciona unha información mínima (datas e lugar de nacemento e morte, e ámbito profesional) e a lista de obras onde aparece a súa biografía.

A base de datos in progress substitúe (aínda non completamente) a edición impresa (147 vol.) e a edición CD-rom, ambas existentes na Biblioteca Xeral.

 
 

O  portal ÍnDICEs-CSIC é a nova plataforma de consulta para acceder aos contidos que antes se presentaban como Bases de datos Bibliográficas do CSIC: ICYT, IME e ISOC.

O novo portal  incorpora melloras nas opcions de consulta, como os múltiples filtros sobre os resultados obtidos, e nas opcions de exportación.

 
 
   

IngeBook é unha plataforma de acceso e lectura dixital de libros de texto e manuais universitarios a texto completo en español de diversas materias.

Con funcionalidades de interactividade e colaboración, a plataforma permite crear e compartir notas, subliñar, tachar e crear citas no texto dos libros.

Estas opcións só están dispoñibles para usuarios rexistrados en INGeBOOK. 

 
 
  

Base de datos referencial dos libros editados en España dende 1972, ano no que España se uniu ao sistema ISBN. Está xestionada pola Agencia Española do ISBN. Os datos os proporciona o propio editor ao tramitar e remitir á Axencia o impreso de solicitude do ISBN.

Contén as referencias das publicacións monográficas editadas en España que levan ISBN, tanto dispoñibles como agotadas, editadas en distintas linguas e diferentes soportes. É unha base de datos viva que diariamente incorpora novos rexistros.

 
 

Journal Storage Project (JSTOR), é un proxecto de dixitalización de publicacions periódicas con fins académicos. Esta base de datos ten como obxetivo facilitar o acceso á información restrospectiva polo que no inclúe os últimos números das revistas. Na maior parte dos casos podemos acceder aos textos completos dende os primeiros números ata os publicados entre 2 e 5 anos atrás.

Forma de acceso temporal – COVID-19

Facer click nas imaxes para aumentar

 

JSTOR-00
Log in through your library

 

JSTOR-01
Buscar: santiago de compostela

 

JSTOR-02
Log in

 

Servizo de identificación centralizado da USC - Área de Tecnoloxías da Información e a Comunicación ATIC
Introducir credenciais da USC

 


 

Repositorio institucional da Universidade de Santiago de Compostela

 
 
   

URL CBUG: http://www.bugalicia.org/recursos/revistas/nature/


 

ProQuest, proporciona referencias bibliográficas e abstracts de teses lidas en máis de 1000 institucións de todo o mundo dende 1861. Cada tese publicada dende xullo de 1980 inclúe un resumo de 350 palabras feito polo autor.

URL directa: http://search.proquest.com/pqdtglobal


 

Catálogo Colectivo da “Red de Bibliotecas Universitarias Españolas”

 
 
   

Novo acceso a través do SIR

Science - SIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science - SIR

 

 

 

 

 

 

URL CBUG: http://www.bugalicia.org/recursos/revistas/science/


 

Portal de revistas e libros electrónicos de Elsevier.

Inclúe: revistas, series, libros, manuais e obras de referencia.

 
 
   

Base de datos de Elsevier, accesible vía web que proporciona unha visión xeral da produción mundial de investigación nos campos da Ciencia, a Tecnoloxía, a Medicina, as Ciencias Sociais, as Artes e as Humanidades.
Ofrece entre outras, referencias bibliográficas e citas de artigos de revistas científicas, patentes, páxinas web científicas…

 
 

Serials Directory é un directorio editado por EBSCO que proporciona información detallada de títulos de publicacións periódicas, anuarios e series irregulares publicadas en todo o mundo.

Inclúe os rexistros MARC de cada publicación e proporciona información sobre que outras bases de datos as indizan, os cambios de título, prezo, enderezo do editor, etc.

 
 
   
Springer Books
EBS – Dispoñible ata: 15/12/2021

Para facilitar o proceso de avaliación de títulos a seleccionar, as universidades do CISUG desfrutaran ata o 15 de decembro de 2021 do acceso a case 39.800 monografías das seguintes coleccións e anos de copyright que se poden atopar na web de Springer seguindo os enlaces:

Ou ben accedendo á totalidade de libros electrónicos do editor a través do buscador de Pórtico (SFX):

 

 
 
   

Revistas e libros electrónicos na plataforma SpringerLink

URL CBUG: http://www.bugalicia.org/recursos/revistas/springer/


 
 
 

Ulrichsweb é a principal fonte de información sobre publicacións periódicas. Contén información detallada de máis de 300.000 publicacións de todo tipo (prensa, revistas, anuarios, publicacións académicas, revistas electrónicas,…) e de todas as areas temáticas. A versión web proporciona enlaces a tablas de contido, resúmes de artígos, e permite localizar onde está indizado un título.

URL directa: https://ulrichsweb.serialssolutions.com/

 


 

Plataforma que da acceso a libros electrónicos de distintas temáticas.

Permite a consulta en liña e offline de libros de texto de diversas editoriais académicas.

Require de rexistro a primeira vez que se accede.

 
 
   
Wiley
EBS – Dispoñible ata: 04/11/2021

Para facilitar o proceso de avaliación de títulos a seleccionar, o as universidades do CISUG desfrutaran ata o 4 de novembro de 2021 do acceso a máis de 23.000 monografías multidisciplinares:

 • Agricultura, Acuicultura e Ciencia dos Alimentos
 • Arquitectura e Planificación
 • Arte e Artes Aplicadas
 • Empresa, economía, finanzas e contabilidade
 • Química
 • Informática e Tecnoloxía da Información
 • Ciencias da Terra, do Espazo e do Medio Ambiente
 • Humanidades
 • Dereito e Criminoloxía
 • Ciencias da vida
 • Matemáticas e estatísticas
 • Medicina
 • Enfermaría, Odontoloxía e Saúde
 • Ciencias Físicas e Enxeñaría
 • Psicoloxía
 • Ciencias Sociais e do Comportamento
 • Medicina Veterinaria

 

Pódense localizar os libros por especialidade na web:

 

Ou acceder á totalidade de libros electrónicos do editor a través do buscador de Pórtico (SFX):

 

 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=book


 

Base de datos biográfica que proporciona unha información breve de persoas, familias e grupos, de todos os países e rexións, dende o 4º milenio a.C. ata a actualidade. Cada artigo remite as obras de referencia dixitalizadas nos Archivos Biográficos de KG Saur.

EZ: https://wbis.degruyter.com/index

http://db.saur.de/WBIS/autologin?user=unisantiago

wbis.degruyter.com

 

Recolle as principais publicacións de literatura académica nas areas das ciencias, ciencias sociais, artes e humanidades. Inclúe actas de congresos, informes, workshops, etc. e o InCites, Journal Citation Reports e Essential Science Indicators.

 
 
LENDA DAS ICONAS
Ampliar información
Acceso restrinxido á USC
Recurso de acceso aberto
Precisa identificación (Clic na icona, no listado)
Acceso remoto por EZproxy BUSC (todos os membros da USC)
 

Novo recurso
En proba / Recurso temporal

Acceso a través do SIR
Acceso á través do SIR
Video axuda acceso SIR
Acceso á guía – axuda