ClinicalKey – Clínica/Investigación

Plataforma de contenido médico que proporciona acceso a revistas científicas, libros de referencia médica e cirúrxica, guías de práctica clínica, base de datos de medicamentos, tratados EMC, fichas de educación para pacientes, millóns de videos e imaxes, monográficos de First Consult / Clinical Overviews, e guías clínicas e algoritmos de Fisterra. Ademais, proporciona acceso aos […]

ClinicalKey Student – Elsevier

Plataforma con información da área das ciencias da saúde especialmente dirixida aos estudantes para a súa aprendizaxe. En total suman 150 monografías recomendadas en español, miles de imaxes e máis de 100 vídeos especializados. Inclúe tamén test e autoexames. Subscrita a partir do 1 de outubro de 2020

JSTOR – New Public Health journals

JSTOR pon a disposición da comunidade 26 revistas de Saúde Pública recentemente publicadas en acceso gratuíto ata o 31 de decembro de 2020. Os temas tratados inclúen Epidemioloxía, Política e Administración de Saúde, Saúde Laboral e Ambiental, Equidade de Saúde e Cultura de Saúde, Envellecemento, Bioética e Promoción da Saúde.

SpringerLink

Revistas e libros electrónicos na plataforma SpringerLink

ScienceDirect

Portal de revistas e libros electrónicos de Elsevier. Inclúe: revistas, series, libros, manuais e obras de referencia.

Science

Novo acceso a través do SIR                              

PubMed Central®

Revistas, a texto completo e acceso libre, das áreas de biomedicina e ciencias da vida dos U.S. National Institutes of Health’s National Library of Medicine (NIH/NLM).

Ovid Health

Revistas e libros electrónicos de temática biomédica. Contén: Revistas: 30 (en inglés) Libros electrónicos: 5 (en inglés) 20 (en castelán)